Rozwój dla profesjonalistów

Rozwój dla coachów

 

indywidualny, grupowy, przygotowanie do akredytacji ACC ICF

Mentoring dla coacha, mentoring dla coachów

 

Wspieram osoby przygotowujące się do akredytacji ACC ICF jako mentor ICF, zgodnie z wymaganiami tej organizacji.

 

 

Jako akredytowany coach z kilkuletnią praktyką i aktywny członek ICF, dzielę się swoim doświadczeniem i umiejętnościami z innymi coachami lub osobami uczącymi się tego zawodu. Pracując razem z mentee (osobą, która korzysta z mentoringu) udzielam profesjonalnego feedbacku z sesji przeprowadzonych na żywo lub nagranych. Feedback dotyczy 11 podstawowych kompetencji coachingowych ocenianych w procesach egzaminacyjnych ICF oraz kluczowych elementów sesji. Realizuję go w formie spotkań indywidualnych jak i grupowych.

  1. Mentoring indywidualny prowadzę osobiście lub przez Skype. Jedna sesja mentorska to ok. 1,5h spotkanie poświęcone analizie konkretnej sesji coachingowej przeprowadzonej przez mentee. Spotkań takich powinno być kilka aby było możliwe wdrożenie potrzebnych zmian.
  2. Mentoring grupowy prowadzę podczas osobistego spotkania w grupie liczącej do 8 osób. Jest to rozwiązanie efektywne finansowo i czasowo. Wartością dodaną tego rozwiązania dla mentee jest korzystanie z obserwacji przeprowadzanych sesji i części feedbacku udzielanego na ich podstawie każdemu z uczestników.
  3. Mentoring do akredytacji (wymagania ICF): 10 godzin pracy z coachem-mentorem, który posiada aktualną akredytację na poziomie takim na jaki aplikuje mentee lub wyższym. Te 10 godzin powinno być rozłożone w czasie nie krótszym niż 3 miesiące. Sesje w ramach tego procesu pozwalają uzyskać:
    • feedback pod kątem 11 podstawowych kompetencji coachingowych,
    • konkretne wskazówki rozwojowe pozwalające doskonalić warsztat z sesji na sesję,
    • wsparcie w wyborze sesji nagranej na egzamin.
  4. Mentoring rozwojowy Gdy oprócz wsparcia przy akredytacji ICF potrzebne jest ugruntowanie kompetencji i rozwój umiejętności, można skorzystać z mentoringu rozwojowego. Pracujemy nad dowolnym elementem warsztatu coacha, jego postawą, umiejętnościami czy strukturą samej sesji oraz całego procesu coachingowego przez jaki przeprowadza klienta. Nasza współpraca może obejmować mentoring w tym szerszym zakresie. Chętnie podzielę się wiedzą i umiejętnościami.

W swojej pracy jako mentor kieruję się standardami i Kodeksem Etycznym ICF.