Dlaczego warto

Skuteczność coachingu

Efektywność coachingu w liczbach


Coaching prowadzi do wyraźnej, mierzalnej poprawy oraz podnosi motywację. Zwrot z inwestycji (ROI) w coaching jest imponujący.


Skuteczność coachingu – fakty potwierdzają m.in. następujące badania:

 

I. Według badania przeprowadzonego pod koniec 2008 r. przez PricewaterhouseCoopers na zlecenie International Coach Federation, w którym wzięło udział 2165 osób z 64 krajów, klienci coachingu wskazali poprawę w obszarach:

 1. pewność siebie (80%)
 2. związki (73%)
 3. kompetencje komunikacyjne (72%)
 4. kompetencje interpersonalne (71%)
 5. wydajność w pracy (70%)
 6. równowaga życia zawodowego i osobistego (67%)
 7. zdrowie, dobre samopoczucie (63%)
 8. rozwój życia zawodowego, nowe możliwości zawodowe (62%)
 9. organizacja życia osobistego (61%)
 10. zarządzanie firmą (61%)
 11. zarządzanie czasem (57%)
 12. efektywność zespołów (51%)

 

Aż 96% klientów wskazało, że ze względu na wysoką skuteczność, skorzystaliby z coachingu ponownie.

Zwrot z inwestycji w coaching:

 • 86% firm, które dokonały analizy wyników, deklaruje przynajmniej zwrot z inwestycji,
 • prawie co piąta firma osiągnęła 50-krotny zwrot z inwestycji,
 • średnio firmy zanotowały 7-krotny zwrot z inwestycji.

 

źródło: badanie PricewaterhouseCoopers wykonane na zlecenie International Coach Federation, ICF Global Coaching Client Study Executive Summary, 2009


II.
Według badań firmy A Better Perspective™, zrealizowanych w 2009 roku na reprezentatywnej grupie składającej się 339 osób, które skorzystały, z coachingu lub/i były jego zleceniodawcami dla innych…
… główne korzyści z coachingu dla osoby to:

 1. poprawa w wydajności osobistej i realizacji celów (84%)
 2. podniesienie otwartości na rozwój osobisty i uczenie się (60%)
 3. pomoc w znalezieniu rozwiązania dla poszczególnych sytuacji zawodowych (58%)
 4. wzmocnienie poczucia odpowiedzialności (52%)
 5. rozwój samoświadomości (42%)
 6. wzmocnienie pożądanych umiejętności i zachowań (38%)
 7. lepsze rozumienie roli i celów (37%)
 8. korekta zachowań i wyjaśnienie trudności (33%)
  … główne korzyści z coachingu dla organizacji, firmy to:
 9. pełne wykorzystywanie indywidualnego potencjału osoby (79%)
 10. wzmocnienie osobistego zobowiązanego zaangażowania we własny rozwój (69%)
 11. wzrost wydajności organizacji (69%)
 12. podniesienie kreatywności/zdolności uczenia się oraz wiedzy (63%)
 13. zrost rzeczywistej motywacji pracowników (57%)
 14. ułatwienie przyswojenia nowych stylów zarządzania i kultury organizacji (39%)
 15. wzmocnienie relacji między ludźmi/oddziałami (35%)

 

źródło:http://www.abetterperspective.com/Benefits_of_Coaching.htm


III.
Rekordowy zwrot z inwestycji w coaching (ROI) i skuteczność coachingu w porównaniu do szkoleń według firm z list rankingowych magazynu Fortune.

Na podstawie rankingu stu spółek (Fortune 100), The Economic Times przedstawił raport o tym, że dzięki coachingowi w firmach, ROI jest prawie sześć razy większe, niż koszty wprowadzenia programu szkoleniowego, w tym:

 • o 77% poprawiają się relacje między pracownikami,
 • o 67% wzrasta efektywność pracy zespołowej,
 • o 61% wzrasta satysfakcja z wykonywanej pracy.


IV
. Z kolei badanie przeprowadzone na 500 spółkach branży telekomunikacyjnej z listy rankingowej Fortune 500 (lista opracowywana i publikowana przez magazyn Fortune), wykazało, że wprowadzenie coachingu w firmach może podnieść wskaźnik rentowności przedsiębiorstwa nawet do 529%.

 

źródło:Metrix Global ROI Study. USA: Metrix Global, LLC. CIPD (2004)


V.
Coaching a szkolenia

Programy szkoleniowo-coachingowe podwyższają produktywność menadżerów 4-krotnie bardziej niż same szkolenia. Podczas, gdy szkolenia podwyższyły produktywność menadżerów o 22%, to po rozszerzeniu programu szkoleniowego o 8 indywidualnych sesji coachingu, produktywność menadżerów wzrosła o 88%.

 

źródło: Executive Coaching as a Transfer of Training Tool: Effects on Productivity in a Public Agency.aut.Olivero, Gerald; Bane, K. Denise; Kopelman, Richard E. (1997)

 

Warto podkreślić, że skuteczny coaching jest prowadzony według standardów i z zachowaniem etyki zawodowej. Dobry coach świadczący taką usługę posiada zweryfikowane kompetencje czyli posiada akredytację.