Team Coaching

Dla zespołów

coaching dla tych, którzy realizują razem wspólny cel

Coaching zespołów, team coaching


To profesjonalna metoda wpływu na wyniki firmy i jej kulturę poprzez wpływ na zespoły ludzi, którzy ją tworzą
.

 

Firmy, organizacje najczęściej bazują na zespołach. To ich efektywna praca przynosi wyniki.
Coaching zespołu jest najlepszą metodą na ich podniesienie.
Jest skuteczny i optymalny pod względem kosztów.
Zdobywa coraz więcej zwolenników na świecie.

To szansa na realizację kluczowych celów dla osób, grup i całych organizacji.

Dzieje się tak dzięki wzmocnieniu ludzi, którzy je tworzą.


Skuteczność coachingu zespołów

 

Wynika z budowania osobistego jak i wspólnego doświadczenia w grupie osób realizującej wspólne cele. Dzięki temu wzmacnia  produktywność i pozytywną atmosferę tzw. „team siprit”, czyli dwa podstawowe aspekty funkcjonowania dobrego zespołu, w tym:

– motywację (zarówno jednostek jak i zespołu),
– tożsamość zespołową oraz identyfikację z celami, wartościami firmy,
– poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania,
– kompetencje komunikacyjne, bez których nie ma skutecznej współpracy.
Powstaje solidny fundament dla efektywnego osiągania celów.
Uczestnicy pracują w zespole, w którym zwykle wypełniają swoje obowiązki zawodowe. Podczas team coachingu doświadczają indywidualnie i grupowo. Wyciągają korzyści dla siebie indywidualnie oraz jako członkowie zespołu.

 

Jaka jest skuteczność coachingu?(więcej…)

Referencje – zapoznaj się

Czego najczęściej dotyczy?

 

Coaching zespołowy wpływa na dwa podstawowe aspekty działania zespołu: produktywność i „team spirit” (atmosferę)

– motywacji, identyfikacji z zespołem, firmą,
– odpowiedzialności za realizowane cele,
– odkrycia, podniesienia świadomości celów, które najmocniej motywują do działania,
– wzmocnienia potrzebnych kompetencji, umiejętności (związanych z produktywnością – efektywnością zespołu i/lub atmosferą pracy jaką tworzy),
– określenia tego, co wspiera w osiąganiu rezultatów,
– włączenia osobistego zaangażowania w realizację celów zespołu i firmy.

 

Dla kogo jest przeznaczony?

 

– osób z zespołów projektowych, sprzedażowych, usługowych
– osób z zespołów top managementu, zarządów
– zespołów przechodzących zmianę
– zespołów dotkniętych wypaleniem zawodowym
– zespołów z trudnością realizujących plany

 

Co daje team coaching? Korzyści z coachingu zespołu

 

– pozytywną motywację
– energię
– doświadczenie wpływu, sukcesu, wspólnoty
– wzrost odpowiedzialności za zespół, jego cele i za swoją rolę w ich realizacji
– chęć do działania

Jest skuteczny i optymalny pod względem kosztów.

 

Dodatkowe informacje

 

Coaching zespołowy działa najlepiej gdy:

  • składa się z kilku spotkań z zespołem czyli jest kilkuetapowym procesem, gdyż zespół potrzebuje czasu aby doświadczyć i wypracować najlepsze dla siebie rozwiązania, potem by wprowadzić je w życie i by móc przeanalizować to z coachem
  • samo spotkanie team coachingowe może trwać jeden do dwóch dni szkoleniowych jako spotkanie dla grup max.12 osobowych
  • najwięcej korzyści i komfort uczestnikom daje team coaching prowadzony jednocześnie przez dwóch coachów
  • najlepiej aby proces team coachingu był poprzedzony badaniem, diagnozą zespołu, którą sami członkowie stworzą np. odpowiadając na przygotowane przez coacha pytania przed pierwszym spotkaniem


Dodatkowe korzyści

 

  • realizacja jest poprzedzona bezpłatnym indywidualnym spotkaniem konsultacyjnym, które służy ustaleniu szczegółów i umożliwia dopasowanie do potrzeb
  • podstawą realizacji są ustalenia zawarte w kontrakcie
  • kilka spotkań zebrane w program umożliwia skuteczne przeprowadzenie zmiany
  • dwóch prowadzących coachów najskuteczniej wpływa na zespół modelując pożądane zachowania i postawy oraz dając przykład wzorowego „mini zespołu”